Category Italija

Roma: Ciao amici!

Nisam verovala da ću u Rim otići zbog jednog hevi metal koncerta. U Rim se valjda ide zbog Koloseuma, Fontane di Trevi, ili posete Vatikanu. Ali kada imate prijatelje iz celog sveta, onda povodi za putovanja mogu biti razni. U Rimu se tada, u decembru 2011. okupilo šest Srpkinja u jednom italijanskom domu. Neko bi rekao […]